Aby wysłać do nas wiadomość, możesz użyć  Formularza

Informacje o produktach i zamówieniach:

tel. kom. 797 023 753

tel. kom. 797 023 704

(Poniedziałek-Piątek 9:00-18:00 Sobota 10:00-15:00)
BOK: [email protected]


Historia i status zamówienia

 

Dane spółki:

Grupa ZIBI S.A
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa
NIP: 522-31-13-927
REGON: 369494855

Organ rejestrowy: Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000103459.
Wysokość kapitału zakładowego: 17 000 000,00 zł