Regulamin Promocji Czas na Police i Cerruti

REGULAMIN PROMOCJI CZAS NA POLICE I CERUTTI

  1. Organizatorem promocji jest właściciel sieci Time Trend – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Promocja trwa od dnia 16.02 2023 do dnia 28.02.2023 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych . Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia promocji
  3. Promocja jest przeprowadzana w salonach stacjonarnych Time Trend oraz w sklepie inetrmetowym timetrend.pl
  4. Promocja zakłada jeden mechanizm:
          a. Klient ma możliwość zakupu wybranych produktów marek Police oraz Cerruti w promocyjnej cenie -50%
  5. Produkty promocyjne są dostępne w ograniczonej ilości.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji, informując o tym z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem Taka zmiana pozostaje bez wpływu na uprawnienia nabyte wcześniej przez uczestników promocji.
  7. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.timetrend.pl oraz w siedzibie Organizatora.