Regulamin sklepu internetowego www.timetrend.pl obowiązujący od dnia 30.06.2018


I. Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.timetrend.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Grupa Zibi S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS : 0000718602 numer NIP: 522-31-13-927, numer REGON: 369494855, adres e-mail: [email protected]
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.timetrend.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem tutaj

II. Postanowienia ogólne

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swojego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów i usług znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4
Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.§ 6
Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 8

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Załóż konto”, dostępny z ekranu głównego sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko. Opcjonalnie można podać swoją datę urodzin. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są linki z przekierowaniem do Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 5 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia, stosownie do § 13 ust. 5. W takiej sytuacji, postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 10
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§ 11
Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych adresowych, podglądu historii i szczegółów zamówień oraz podglądu dostępnych kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


§ 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru i ilości oraz kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „DO KASY”). Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Po wyborze kliknięciem pola „Posiadam kupon rabatowy”, Klient – w razie dysponowania stosownym kodem - ma możliwość dodania kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na zakupy.
 4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
 5. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Zaloguj się”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Zamówienie jako gość”, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym.
 7. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Zapłać przelewem online z tpay.com”, Klient po kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu tpay.com. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości zwracana.
 9. Istnieje również możliwość zapłaty z wykorzystaniem systemu eRaty, tj. za pośrednictwem serwisu współpracującej instytucji finansowej udzielającej kredytu konsumenckiego (Santander Consumer Bank). W takim wypadku, Klient będzie musiał złożyć stosowny wniosek w instytucji finansowej oraz przejść pozytywną weryfikację dokumentów kredytowych.

V. Dostawa i płatności

§ 14

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność poprzez tpay.com, płatność przy odbiorze przesyłki. Dopuszczalną formą wyboru dostawy jest: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w jednym z salonów Time Trend.
 2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów w ramach przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedawca, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, poniżej którego obowiązek ponoszenia kosztów dostawy będzie obciążał Klienta. Klient każdorazowo jest informowany o ewentualnych kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 4. Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu.
 5. Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

§ 15
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16
Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.


VI. Zwroty i reklamacje

§ 17

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem "http://www.timetrend.pl/dokumenty/odstapienie.docx" , jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Rzecz należy odesłać na adres TIME TREND CH BLUE CITY Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
 11. Prosimy o nieodsyłanie rzeczy do paczkomatów bądź na inny adres niż wskazany w pkt. 10 powyżej.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 797 023 753, bądź w inny sposób.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 19
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres [email protected] lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterzebezprawnym.
  W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 21

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 22
W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23
Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.timetrend.pl/content/11-regulamin.Regulamin sklepu internetowego www.timetrend.pl obowiązujący od 25.05.2018


I. Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.timetrend.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Zibi Detal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS : 0000103459 numer NIP: 113-19-62-616, numer REGON: 013035379, adres e-mail: [email protected]
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.timetrend.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem tutaj

II. Postanowienia ogólne

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swojego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów i usług znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4
Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich

§ 5

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.§ 6
Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 8

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 12 Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Załóż konto”, dostępny z ekranu głównego sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko. Opcjonalnie można podać swoją datę urodzin. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są linki z przekierowaniem do Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 5 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia, stosownie do § 13 ust. 5. W takiej sytuacji, postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 10
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
§ 11
Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych adresowych, podglądu historii i szczegółów zamówień oraz podglądu dostępnych kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


§ 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru i ilości oraz kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „DO KASY”). Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Po wyborze kliknięciem pola „Posiadam kupon rabatowy”, Klient – w razie dysponowania stosownym kodem - ma możliwość dodania kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na zakupy.
 4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
 5. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Zaloguj się”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Zamówienie jako gość”, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym.
 7. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Zapłać przelewem online z tpay.com”, Klient po kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu tpay.com. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości zwracana.
 9. Istnieje również możliwość zapłaty z wykorzystaniem systemu eRaty, tj. za pośrednictwem serwisu współpracującej instytucji finansowej udzielającej kredytu konsumenckiego (Santander Consumer Bank). W takim wypadku, Klient będzie musiał złożyć stosowny wniosek w instytucji finansowej oraz przejść pozytywną weryfikację dokumentów kredytowych.

V. Dostawa i płatności

§ 14

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność poprzez tpay.com, płatność przy odbiorze przesyłki. Dopuszczalną formą wyboru dostawy jest: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w jednym z salonów Time Trend.
 2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów w ramach przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedawca, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, poniżej którego obowiązek ponoszenia kosztów dostawy będzie obciążał Klienta. Klient każdorazowo jest informowany o ewentualnych kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 4. Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu.
 5. Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.

§ 15
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16
Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.


VI. Zwroty i reklamacje

§ 17

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem "http://www.timetrend.pl/dokumenty/odstapienie.docx" , jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Rzecz należy odesłać na adres TIME TREND CH BLUE CITY Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa
 11. Prosimy o nieodsyłanie rzeczy do paczkomatów bądź na inny adres niż wskazany w pkt. 10 powyżej.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 797 023 753, bądź w inny sposób.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 19
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres [email protected] lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterzebezprawnym.
  W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 21

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 22
W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23
Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.timetrend.pl/content/11-regulamin.Regulamin sklepu internetowego www.timetrend.pl obowiązujący do 25.05.2018Informacje wstępne
1. Sklep internetowy Time Trend jest własnością spółki Zibi Detal sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000103459 numer NIP: 113-19-62-616, numer REGON: 013035379 (dalej: „Sprzedawca”)  
2. Dane kontaktowe sklepu internetowego Time Trend: tel:
797 023 753 lub 797 023 704 , adres e-mail:  [email protected]
3. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy Time Trend są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
4. Do złożenia zamówienia wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu. 
5. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień. Podanie swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia
6. Realizacją zamówień zajmuje się Salon Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie, al. Jerozolimskie 179.
7. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.timetrend.pl przez 24 godziny na dobę.
8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu www.timetrend.pl.
9. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się za złożone.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma maila zwrotnego z informacją, czy dany towar jest aktualnie dostępny w sklepie. Jeżeli towar jest dostępny Kupujący w celu realizacji zamówienia ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówiony towar.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych lub podania danych budzących wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego celem uzupełnienia braków bądź wyjaśnienia wątpliwości.
12. Do kontaktu telefonicznego z Kupującym służy numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.
13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia jego realizacji.
14. Kupujący może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały już wysłane.
15. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.
16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
17. Zamówiony towar zostanie doręczony przez firmę kurierską.
18. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności i potwierdzenia zamówienia, chyba, że podczas potwierdzenia zamówienia nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 5 dni roboczych od chwili złożenia potwierdzonego zamówienia.
19. Zalecamy otworzenie przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne zastrzeżenia co do zawartości przesyłki prosimy zgłosić kurierowi lub doręczycielowi i zażądać sporządzenia protokołu.


Cennik
20. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym Time Trend jest wiążący dla danej transakcji.
21. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Time Trend są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
22. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
23. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o  których mowa w ust. 22 powyżej
24. Oferty, promocje i ceny sklepu internetowego Time Trend mogą odbiegać od ofert i cen w salonach Time Trend.
25. Promocje sklepu internetowego Time Trend nie stanowią podstawy do negocjacji cen w salonach Time Trend, a także odwrotnie.
26. Rabaty i promocje nie łączą się.
27. Karty i kupony rabatowe przyznawane w salonach Time Trend nie obowiązują w sklepie internetowym Time Trend.

Transport
28. Chcąc zapewnić szybką i niezawodną realizację zamówienia sklep internetowy Time Trend korzysta z usług firmy kurierskiej. Zamówienia wysyłane są paczką zwykłą lub za pobraniem, zgodnie z wyborem Klienta. 
29. Koszty transportu - wysyłki towaru zamówionego przez klienta są darmowe.

Metody płatności
30. Gotówka przy odbiorze – zapłata za zamówione produkty kurierowi przy odbiorze. To najwygodniejszy, ale też najdroższy sposób płatności.
31. Płatność przelewem  po potwierdzeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu określonej kwoty na konto Sprzedawcy. Gdy termin realizacji zamówienia wynosi więcej niż 14 dni, istnieje możliwość wpłacenia zaliczki i dokonania reszty płatności w terminie ustalonym wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego.
32. Płatności online – forma płatności realizowana we współpracy z serwisem tpay.com. 

Faktury VAT
33. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
34. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
35. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
36. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży
Odpowiedzialność Sprzedawcy
37. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz pozbawioną wad
38. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 Kodeksu cywilnego)
39. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 548, art. 559 Kodeksu cywilnego)

Gwarancje
40. Produkty oferowane przez sklep internetowy Time Trend są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone do Polski.
41. Niektóre produkty oferowane przez sklep internetowy Time Trend mogą być niepełnowartościowe (nosić ślady użytkowania, posiadać określone braki) lub uszkodzone. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w opisie danego przedmiotu
42. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora 
43. Szczegółowe informacje oraz treść gwarancji udzielanej na poszczególne produkty można uzyskać kontaktując się ze sklepem internetowym Time Trend


Reklamacje
44. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) do jednego z Salonów sieci Time Trend, których listę wraz z adresami można znaleźć 
tutaj.
45. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego
46. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji
47. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
48. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
49. Konsument może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W celu skorzystania z platformy należy podać adres internetowy Sprzedawcy: [email protected]


Zwroty
50. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od otrzymania towaru i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
51. Aby odstąpić od umowy, należy w terminie wskazanym w pkt 50 złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się 
tutaj , można też skorzystać z odstąpienia od umowy dołączonego do paczki.
52. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem na
[email protected] lub na adres Salonu Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie, al. Jerozolimskie 179.

53. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 51 powyżej, można złożyć także w formie elektronicznej, wysyłając je we wskazanym wyżej terminie na adres [email protected], w treści maila podając informacje zawarte w udostępnionym przez Sprzedawcę wzorze oświadczenia. Postanowienia punktów 53-58 poniżej stosuje się odpowiednio.

54. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do salonu Time Trend w C.H. Blue City w Warszawie przy al. Jerozolimskich 179 w Warszawie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem
55. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
56. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania
57. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
58. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
59.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Polityka prywatności
60. Zibi Detal Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
61. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Zibi Detal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103459, NIP 1131962616 w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu marketingowym oraz udostępniane – wyłącznie w niezbędnym zakresie – firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionej przesyłki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo poprawiania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się ich dalszemu przetwarzaniu, kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu bądź na adres mailowy wskazane w pkt. 2 Regulaminu.
62. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy Time Trend wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej


Oświadczenie
63. Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
64. Zibi Detal Sp. z o.o. oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.timetrend.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
65. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty oraz wprowadzania, zmieniania i anulowania promocji czasowych w każdym momencie.
66. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podejrzenia niewiarygodności klienta. W takim przypadku doradca Time Trend zawsze kontaktuje się z Klientem.
67. Informacje i materiały zawarte w sklepie internetowym Time Trend nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody Zibi Detal Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.