O danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie

KRS : 0000718602 

numer NIP: 5223113927, numer REGON: 369494855, BDO 000011689

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145)

e-mailem na adres: iod@zibi.pl

Jakie masz prawa?

1. Prawo do dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. marketingowym polegającym na wysyłaniu newsletterów zawierających informacje o nas oraz podmiotach z nami współpracujących, produktach sprzedawanych przez nas i podmioty z nami współpracujące, promocjach oraz wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.
2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajduje się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak w stanie odbierać newslettera.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

2. Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Dostawcom narzędzi do:analityki ruchu na stronie,
2. prowadzenia marketingu,
3. wysyłki newsletterów,
4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas rowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.