Regulamin promocji 20% rabatu przy zakupie min. 2 sztuk w Time Trend

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Regulamin akcji „ 20% rabatu przy zakupie min. 2 sztuk w Time Trend”

2. Organizatorem akcji jest Grupa Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 31 13 927, Regon 369494855.

3. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

 

 

§2. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI RABATOWEJ

 

 

1. Każdy, kto w okresie od 18 grudnia 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. włącznie, dokona w dowolnym sklepie stacjonarnym Time Trend lub w sklepie internetowym timetrend.pl zakupu co najmniej 2 (dwóch) zegarków w ramach jednego paragonu, otrzyma rabat -20% na cały paragon.

2. Realizacja rabatu następuje w chwili dokonywania zakupu. Dokonując zakupu w sklepie internetowym, należy w przeznaczonym do tego miejscu wpisać kod rabatowy “-20PROMO”

3. Rabat nie obejmuje oferty outlet.

4. Rabat nie obejmuje modeli limitowanych i specjalnych oraz marek Cluse, Diesel, Fossil, Casio Master of G, Casio G-Steel oraz modelu GW-B5600GZ-1ER

5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

 

 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdym momencie trwania Akcji.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.12.2019.

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.timetrend.pl oraz w sklepach stacjonarnych Time Trend