REGULAMIN PROMOCJI BON RABATOWY 50 ZŁ

REGULAMIN PROMOCJI BON RABATOWY 50 ZŁ 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem promocji „Bon 50 zł” (dalej: „Promocja”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym, w pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”) 

 

2. Okres trwania Promocji 

2.1. Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2022 r. do dnia 31.05.2022. (dalej: Okres trwania Promocji”) 

 

3. Zasady promocji 

3.1 Wydawanie bonów 

3.1.1 Bon o wartości 50 złotych brutto, wydawany jest bezwarunkowo, każdemu klientowi, który wejdzie do salonu Time Trend.

Bony mogę być wydawane do dnia 31. 05. 2022, ilość bonów przeznaczonych do wydania klientów jest ograniczona.

 

3.2 Realizacja bonów 

3.2.1 Bon można zrealizować  tylko przy zakupach powyżej 500 złotych brutto dokonanych w salonach stacjonarnych Time Trend. Bon można zrealizować wyłącznie w salonach stacjonarnych, nie działa w sklepie on-line 

3.2.2 Realizacja bonu polega na obniżeniu przez sprzedawcę ceny zakupionych produktów łącznie o kwotę 50 zł brutto. Bon jest wyposażony w kod kreskowy, którego zeskanowanie automatycznie uruchamia rabat. 

3.2.3 Warunkiem obniżenia ceny jest przekazanie sprzedawcy przez Klienta bonu w momencie dokonywania zakupu. 

3.2.4 Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Bonów nie można łączyć ze sobą. 

3.2.5 Promocja obejmuje produkty zakupione w Salonach Time Trend (nie obejmuje kart podarunkowych oraz usług). 

3.2.6 Za zakupy, w których została wykorzystana Promocja nie przysługuje nowy bon 

3.2.7 Przyznane bony nie podlegają wymianie na gotówkę,z bonów nie wydajemy reszty .

3.2.8 bon jest realizowany jednorazowo. W przypadku wykorzystanie niepełnej kwoty bonu nie ma możliwości wydawania reszty.

3.2.9. po przeprowadzonej transakcji, bon pozostaje u sprzedawcy 

3.2.10 w trakcie jednej transakcji można zrealizować tylko jeden bon. 

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie timetrend.pl 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie niż wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji.