Regulamin sklepu internetowego sklep.zibi.pl obowiązujący od dnia 1.01.2021

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.zibi.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Grupa Zibi S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 119, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS : 0000718602 numer NIP: 522-31-13-927, numer REGON: 369494855, BDO 000011689, adres e-mail: sklep.zibi@zibi.pl.
 2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.zibi.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Polityka” - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swojego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów i usług znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich

§ 5
 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 8
 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9
 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Załóż konto”, dostępny z ekranu głównego sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 2. W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko. Opcjonalnie można podać swoją datę urodzin. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 5. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączane są linki z przekierowaniem do Regulamin oraz Polityka.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 5 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia, stosownie do § 13 ust. 5. W takiej sytuacji, postanowienia ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych adresowych, podglądu historii i szczegółów zamówień oraz podglądu dostępnych kuponów rabatowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12
 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
§ 13
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru i ilości oraz kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „DO KASY”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. Po wyborze kliknięciem pola „Posiadam kupon rabatowy”, Klient – w razie dysponowania stosownym kodem - ma możliwość dodania kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na zakupy.
 4. Po weryfikacji koszyka oraz ewentualnym dodaniu kodu rabatowego należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
 5. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Zaloguj się”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji „Zamówienie jako gość”, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym.
 7. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Zapłać przelewem online z tpay.com”, Klient po kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu tpay.com. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości zwracana.
 9. Istnieje również możliwość zapłaty z wykorzystaniem systemu eRaty, tj. za pośrednictwem serwisu współpracującej instytucji finansowej udzielającej kredytu konsumenckiego (Santander Consumer Bank). W takim wypadku, Klient będzie musiał złożyć stosowny wniosek w instytucji finansowej oraz przejść pozytywną weryfikację dokumentów kredytowych.

V. Dostawa i płatności

§ 14
 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność poprzez tpay.com, płatność przy odbiorze przesyłki. Dopuszczalną formą wyboru dostawy jest: przesyłka kurierska, odbiór osobisty w sieci sprzedażowej TimeTrend lub RIFF.
 2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
 3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą towarów w ramach przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedawca, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, poniżej którego obowiązek ponoszenia kosztów dostawy będzie obciążał Klienta. Klient każdorazowo jest informowany o ewentualnych kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 4. Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu.
 5. Jeżeli w danym zamówieniu znajdują się towary o różnej dostępności, wszystkie towary wysyłane są w terminie odpowiadającym wysyłce towaru z najdłuższym terminem dostępności.
§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 17
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego
  tutaj,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zmodyfikowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Rzecz należy odesłać na adres
  Grupa Zibi - Magazyn Zwrotów E-Commerce
  96-500 Sochaczew ul. Chodakowska 10
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, to jest sposób wykraczający poza obejrzenie i przymierzenie rzeczy analogiczne do tego, które jest możliwe w sklepach tradycyjnych. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony produkt.
 13. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. § 18
  1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
  2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Grupa Zibi - Magazyn Zwrotów E-Commerce 96-500 Sochaczew ul. Chodakowska 10 lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep.zibi@zibi.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 797023765, bądź w inny sposób.
  3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  4. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. W tym terminie Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji, informując Klienta o tym, czy została uznana. Niemniej jednak faktyczny termin realizacji roszczeń Klienta może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na dokonanie naprawy, sprowadzenie części zamiennych od producenta itp.
  5. Jeżeli zakupiony produkt objęty jest gwarancją, jej zakres oraz warunki określone są w dokumencie gwarancyjnym
  6. W przypadku zgłaszania reklamacji z tytułu gwarancji, Klient może skorzystać z procedury opisanej powyżej, bądź skontaktować się bezpośrednio z gwarantem
  7. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym (art 558§1), odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących konsumentami jest całkowicie wyłączona.

  VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

  § 19

  Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  § 20
  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Grupa Zibi - Magazyn Zwrotów E-Commerce 96-500 Sochaczew ul. Chodakowska 10 , e-mailem na adres sklep.zibi@zibi.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
   1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
   2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.
  3. W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

  VIII. Zmiany regulaminu

  § 21
  1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
   1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
   2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
   3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
   4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
  2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
  3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

  IX. Postanowienia końcowe

  § 22

  W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

  § 23

  Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

  § 24

  Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie

  Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj